Voorkomen is beter dan genezen. Een tuin vraagt dan ook om regelmatig onderhoud. Zo houdt u grip op de tuin en is het aanzicht het hele jaar door netjes en verzorgd.

Folmar Hoveniers komt u graag helpen om de tuin op gezette tijden te onderhouden. Periodiek onderhoud kan vele vormen aannemen. Zo kunt u ervoor kiezen ons in het voorjaar of najaar in te huren, of bijvoorbeeld tijdens uw vakantie. Daarnaast kunnen we ook wat vaker langskomen, bijvoorbeeld wekelijks, tweewekelijks of maandelijks. Afhankelijk van de grootte van de tuin en de te verrichten werkzaamheden kunnen we samen zoeken naar een juiste frequentie.

Vele werkzaamheden kunnen we voor u verrichten. Hagen en beplanting snoeien we op de juiste momenten, het gras kan worden gemaaid, borders maken we graag onkruidvrij voor u en de bestrating houden we schoon. Ook kunnen we verticuteren, bemesten, blad opruimen en nog veel meer.

Neem gerust contact op met Folmar Hoveniers om het onderhoud van uw tuin uit te besteden. Kies bijvoorbeeld voor het gemak van een tuinabonnement.